Português Polonês
Educaçao sexual Edukacja seksualna
educação edukacja
Educação a distância D-learning
educação ambiental edukacja ekologiczna
educação de adultos edukacja dorosłych
educação de base wykształacenie ogólne
Educação em Portugal Oświata w Portugalii
Educação especial Pedagogika specjalna
educação familiar wychowanie
educação permanente ciągłe kształcenie
Educação à distância D-learning
Edukators Edukatorzy
Eduíno da Nortúmbria Edwin
EDVAC EDVAC
Edvaldo Izídio Neto Vavá
Edvard Beneš Edvard Beneš
Edvard Grieg Edvard Hagerup Grieg
Edvard Munch Edvard Munch
Edviges da Polónia Jadwiga Andegaweńska
Edward Adelbert Doisy Edward Adelbert Doisy
Edward Albee Edward Albee
Edward Barnard Edward Emerson Barnard
Edward Bede Clancy Edward Bede Clancy
Edward Bowell Edward Bowell
Edward Bulwer-Lytton Edward Bulwer-Lytton
Edward Burnett Tylor Edward Burnett Tylor
Edward Calvin Kendall Edward Calvin Kendall
Edward Drinker Cope Edward Drinker Cope
Edward Elgar Edward Elgar
Edward Fenech-Adami Edward Fenech Adami
Edward Furlong Edward Furlong
Edward Gibbon Edward Gibbon
Edward Gibson Edward Gibson
Edward Heath Edward Heath
Edward Higgins White II Edward Higgins White
Edward Idris Cassidy Edward Idris Cassidy
Edward James Olmos Edward James Olmos
Edward Jenner Edward Jenner
Edward Kennedy Ted Kennedy
Edward Lawrie Tatum Edward Lawrie Tatum
Edward Lear Edward Lear
Edward Lorenz Edward Lorenz
Edward Michael Egan Edward Michael Egan
Edward Mills Purcell Edward Mills Purcell
Edward Morgan Forster Edward Morgan Forster
Edward Ned Kelly Ned Kelly
Edward Norton Edward Norton
Edward Said Edward Said
Edward Sapir Edward Sapir
Edward Scissorhands Edward Nożycoręki
Edward Smith Edward Smith
Edward Teller Edward Teller
Edward the Great Edward the Great
Edward Victor Appleton Edward Victor Appleton
Edward Waring Edward Waring
Edward Weston Edward Weston
Edward Witten Edward Witten
Edwards Air Force Base Edwards
Edwin Aldrin Buzz Aldrin
Edwin Austin Abbey Edwin Austin Abbey
Edwin de Inglaterra Edwin
Edwin Flack Teddy Flack
Edwin Herbert Hall Edwin Herbert Hall
Edwin Mattison McMillan Edwin Mattison McMillan
Edwin Powell Hubble Edwin Hubble
Edwin van der Sar Edwin van der Sar
Edéa Edéa
edível jadalny
edómetro edometr
EEPROM EEPROM
Eero Saarinen Eero Saarinen
Eetes Ajetes
Eevee Eevee
Efebofilia Efebofilia
efeito efekt
efeito adverso efekt uboczny
Efeito borboleta Efekt motyla
Efeito Compton Zjawisko Comptona
Efeito de Casimir Efekt Casimira
Efeito de escada Aliasing
efeito de estufa efekt szklarniowy
Efeito Doppler Efekt Dopplera
Efeito dos olhos vermelhos Efekt czerwonych oczu
Efeito Dunning-Kruger Efekt Krugera-Dunninga
efeito estufa efekt cieplarniany
Efeito fotoeléctrico Efekt fotoelektryczny
Efeito fundador Efekt założyciela
Efeito Hall Efekt Halla
Efeito Kerr Zjawisko Kerra
Efeito Mpemba Efekt Mpemby
Efeito Mössbauer Efekt Mößbauera
Efeito pelicular Naskórkowość
Efeito Pigmaleao Samospełniające się proroctwo
Efeito Pigmaleão Samospełniające się proroctwo
Efeito Pockels Efekt Pockelsa
Efeito Poynting-Robertson Efekt Poyntinga-Robertsona
Efeito Raman Efekt Ramana
efeito secundário skutek uboczny
Efeito seebeck Zjawisko Seebecka
Efeito Tcherenkov Promieniowanie Czerenkowa
Efeito termiônico Emisja termoelektronowa
Efeito Tyndall Efekt Tyndalla
Efeito túnel Zjawisko tunelowe
efeitos oddziaływanie
efeitos a longo prazo skutek długofalowy
efeitos biológicos skutek biologiczny
efeitos climáticos wpływ klimatu
efeitos combinados oddziaływania wzmacniające się
efeitos da poluição efekt oddziaływania zanieczyszczeń
efeitos de prolongamento efekt przenoszenia
efeitos do ruído na saúde wpływ hałasu na zdrowie
efeitos genéticos skutek genetyczny
efeitos na saúde wpływ na zdrowie
efeitos no ambiente skutek ekologiczny
efeitos no homem wpływ na człowieka
efeitos patológicos efekt patologiczny
efeitos psicológicos efekt psychologiczny
efeitos psicossomáticos efekt psychosomatyczny
efeitos psíquicos efekt psychiczny
efeitos radiológicos efekt napromieniowania
Efeitos à saúde causados pelo fumo do tabaco Dym tytoniowy
efeminado zniewieściały
efeminação zniewieściałość
efetividade skuteczność
efetivo efektywny
Effeltrich Effeltrich
EFI Extensible Firmware Interface
Efialtes Efialtes
eficiente skuteczny
eficiência sprawność
Eficiência de Pareto Optimum Pareta
eficiência económico-ecológica efektywność gospodarczo-ekologiczna
Eficiência termodinâmica Współczynnik mocy
eficácia skuteczność
eficácia energética racjonalna gospodarka energetyczna
efluente kanalizacja
efluentes ścieki
efluentes agrícolas odpady rolnicze
efluentes industriais ścieki poprodukcyjne
Efraim Efraim
Efringen-Kirchen Efringen-Kirchen
efémero efemeryczny
Efésios Efezjan
efêmero efemeryczny
efígie kukła
EGA Enhanced Graphics Adapter
Egaleo Aigaleo Ateny
Egbert de Wessex Egbert
Egebjerg Gmina Egebjerg
Egenhausen Egenhausen
Egenhofen Egenhofen
Eger Eger
Egesheim Egesheim
Egeu Egeusz
Egeu Meridional Wyspy Egejskie Południowe
Egeu Setentrional Wyspy Egejskie Północne
Egg Jajo
Eggenstein-Leopoldshafen Eggenstein-Leopoldshafen
Eggerberg Eggerberg
Eggingen Eggingen
Egglkofen Egglkofen
Eggolsheim Eggolsheim
Eggstätt Eggstätt
Egina Egina
Eginhard Einhard
Egipciano Egypski
Egipto Egipt
Egipto (w Portugalii) Egipt
Egiptologia Egiptologia
egiptólogo egiptolog
Egisto Aigistos
Egito Egipt
Egito (w Brazylii) Egipt
Egleny Égleny
Egling Egling
Eglise-Neuve-de-Vergt Église-Neuve-de-Vergt
Egliseneuve-des-Liards Egliseneuve-des-Liards
Egliseneuve-près-Billom Egliseneuve-près-Billom
Eglisolles Eglisolles
Eglisottes-et-Chalaures Les Églisottes-et-Chalaures
Egloffstein Egloffstein
Egmating Egmating
Egna Egna
egocentrismo egocentryzm
Egofonia Egofonia
Egon Schiele Egon Schiele
Egor Titov Egor Titov
egoísmo egoizm
egoísta samolubny
Egriselles-le-Bocage Égriselles-le-Bocage
Egry Égry
Egtved Gmina Egtved
Eguilly Éguilly
Eguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme
Egvad Gmina Egvad
Egweil Egweil
EgyptAir EgyptAir
Egídio Idzi
egípcio egipski
Ehecatl Ehecatl
Ehekirchen Ehekirchen
EHF Fale decymetrowe
Ehime Prefektura Ehime
Ehingen Ehingen
Ehrenberg Ehrenberg
Ehrenkirchen Ehrenkirchen
Ehud Barak Ehud Barak
Ehud Olmert Ehud Olmert
eia wio
EICAR Europejski Instytut Badań Wirusów Komputerowych
Eichenau Eichenau
Eichendorf Eichendorf
Eichsfeld Powiat Eichsfeld
Eichstegen Eichstegen
Eichstetten am Kaiserstuhl Eichstetten am Kaiserstuhl
Eichstätt Powiat Eichstätt
Eicosanóide Eikozanoidy
Eid al-Fitr Id al-Fitr
Eid ual-Fitr Id al-Fitr
Eide Eide
Eidfjord Eidfjord
Eidsberg Eidsberg
Eidskog Eidskog
Eidsvoll Eidsvoll
Eiffel Eiffel
Eigeltingen Eigeltingen
Eigersund Eigersund