Português Polonês
escândio skand
Escócia Szkocja
escória żużel
escórias odpady powstające w procesie spalania
escórias de minas odpady z górnictwa
Esdras Ezdrasz
esfera obszar
Esfera armilar Sfera armilarna
Esfera celeste Sfera niebieska
Esferas do Dragão Dragon Ball
esferográfica pióro kulkowe
Esferorradiano Steradian
esferovite styropian
esfinge sfinks
Esfinge de Guizé Sfinks
Esfingolipídeos Sfingolipidy
Esfingosina Sfingozyna
esfolar oskalpować
esfomeada wygłodzony
esfomeado wygłodzony
esforçar-se starać się
esforço przedsięwzięcie
esfregar wycierać
esfriar stygnąć
esférico kulisty
esfíncter zwieracz
esgotado wyczerpany
esgotante wyczerpujący
esgoto ścieki
esgrima szermierka
esguio szczupły
Esja Esja
Esker Oz
Eskilstuna Gmina Eskilstuna
Eskrima Arnis
Eslarn Eslarn
eslavismo słowianizm
eslavo słowiański
eslavo comum prasłowiański
Eslavo eclesiástico Język staro-cerkiewno-słowiański
Eslavo-macedônios Macedończycy
Eslavos Słowianie
Eslavos do Leste Słowianie wschodni
Eslavos polabianos Słowianie połabscy
Eslavónia Slawonia
Eslavônia Slawonia
eslovaco słowacki
Eslovacos Słowacy
eslovena Słoweniec
esloveno język
Eslovenos Słoweńcy
Eslováquia Słowacja
Eslovénia Słowenia
eslovíncio słowiński
eslávico słowiański
Eslöv Gmina Eslöv
Esmagamento por elefante Łamanie słoniem
esmalte szkliwo
esmeralda szmaragd
Esmeraldas Esmeraldas
Esmerilhão Drzemlik
Esmirna Izmir
esmola jałmużna
Esmolensco Smoleńsk
Esnon Esnon
ESOC Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych
Esociformes Szczupakokształtne
Esopo Ezop
esoterismo ezoteryka
esotérico niezrozumiały
Esox lucius Szczupak pospolity
ESP ESP
espacate szpagat
espacial przestrzenny
espada miecz