Português Polonês
estrela gwiazda
estrela cadente meteor
Estrela da Morte Gwiazda Śmierci
Estrela de Barnard Gwiazda Barnarda
Estrela de Davi Gwiazda Dawida
Estrela de movimento próprio Ruch własny
Estrela de nêutrons Gwiazda neutronowa
Estrela de quarks Gwiazda dziwna
Estrela variável Gwiazda zmienna
Estrela Vermelha Crvena Zvezda Belgrad
estrela vermelha gigante czerwony olbrzym
estrela-de-anis anyż gwiazdkowy
estrela-de-davi gwiazda Dawida
estrela-do-mar rozgwiazda
Estrelho Gwiazda
estrelinha mysikrólik
Estremadura Estremadura
Estrepeiro Głóg dwuszyjkowy
estreptococo paciorkowce
Estreptomicina Streptomycyna
estresse stres
estria rozstęp
estribo stopień
estricnina strychnina
Estridor Stridor
estrige sowa
Estrildinae Astryldy
estrofe strofa
Estrogênio Estrogeny
Estroma Stroma
estrondo grzmot
Estronguiloidíase Węgorczyca
estrume gnój
estrumpfe smerf
Estrumpfes smerf
Estrutiomimo Strutiomim
estrutura szkielet
estrutura agrícola sprzęt rolniczy
estrutura construída budowla
Estrutura cristalina Układ krystalograficzny
estrutura da atmosfera struktura atmosfery
estrutura da população struktura ludnościowa
estrutura das pescas sprzęt rybacki
Estrutura de dados Struktura danych
estrutura de emprego struktura zatrudnienia
estrutura económica struktura gospodarki
estrutura empresarial struktura firmy
estrutura industrial struktura przemysłu
estrutura institucional struktura instytucjonalna
estrutura química struktura chemiczna
estrutura regional struktura regionalna
estrutural strukturalny
Estruturalismo Strukturalizm
Estruturas mais altas do mundo Lista najwyższych budynków na świecie
estrábico zezowaty
estrépido gwar
estróbilo szyszka
estrôncio stront
Estuaire Estuaire
estudante student
estudar uczyć się
Estudiantes de Mérida Fútbol Club Estudiantes Mérida
estudo nauka
Estudo Perspicaz das Escrituras Wnikliwe poznawanie Pism
estudos ambientais analiza ekologiczna
Estudos culturais Kulturoznawstwo
estudos de campo badania terenowe
estudos de impacte ambiental studium oddziaływania na środowisko
Estudos de Kinsey Raport Kinseya
estudos de mercado badania rynkowe
estudos de tradução traduktologia
estudos experimentais badania doświadczalne
estudos literários badanie literatury
estudos teóricos pracownia
estufa szklarnia
estufas uprawy szklarniowe
estufas botânicas rezerwat botaniczny
Estugarda Stuttgart