Português Polonês
extinto wygasły
extintor gaśnica
extintor de incêndio gaśnica
extinção wymieranie
Extinção do Permiano-Triássico Wymieranie permskie
Extinção do Triássico-Jurássico Wymieranie triasowe
Extinção em massa Masowe wymieranie
Extinção K-T Wymieranie kredowe
extirpar wyplenić
Extractar Wypis
extracção wydobycie
extracção de carvão wydobycie węgla
extracção de cascalho wydobycie żwiru
extracção de gás natural wydobycie gazu ziemnego
extracção de linhite górnictwo węgla brunatnego
extracção de petróleo wydobycie ropy naftowej
extracção de turfa wydobywanie torfu
extracção de água subterrânea użytkowanie wód podziemnych
extracção mineira wydobycie minerałów
extracção mineira marítima wydobycie spod dna morza
extracção mineira offshore wydobycie z dna morza
Extranet Ekstranet
extraoficial nieoficjalny
extrapolação ekstrapolacja
extraterrestre obcy
extrato wyciąg
extravasamento przelew
Extremadura Estremadura
Extremidade superior Kończyna górna
extremismo ekstremizm
extremo ekstremalny
Extremo Oriente Daleki Wschód
Extremo-Oriente Daleki Wschód
Extrême-Nord Prowincja Północna Dalsza
exumar ekshumować
exumação ekshumacja
Exxon Valdez MT Exxon Valdez
ExxonMobil ExxonMobil
exército armia
Exército Branco Biali
Exército de Libertação do Kosovo UÇK
Exército de Libertação Nacional da Colômbia ELN
Exército de Salvação Armia Zbawienia
Exército de Salvação Popular Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza
Exército de terracota Terakotowa Armia
Exército dos Estados Unidos da América Armia Stanów Zjednoczonych
Exército Imperial Japonês Cesarska Armia Japońska
Exército Insurreto Ucraniano Ukraińska Powstańcza Armia
Exército Popular de Libertação Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza
Exército Republicano Irlandês Irlandzka Armia Republikańska
Exército Vermelho Armia Czerwona
Exército Zapatista de Libertação Nacional Zapatystowska Armia Wyzwolenia Narodowego