Obteve 5 resultados para o termo de pesquisa połączenie
Ir para
PL Polonês PT Português
połączenie (n) [act of joining or being joined] {n} conjunção (n) {f} [act of joining or being joined]
połączenie (n) [coming together of things] {n} conjunção (n) {f} [coming together of things]
połączenie (n) [coming together of things] {n} união (n) {f} [coming together of things]
połączenie (n) [coming together of things] {n} junção (n) {f} [coming together of things]
połączenie (n) [coming together of things] {n} conjugação (n) {f} [coming together of things]

Traduções de Polonês Português

PL Sinónimos de połączenie PT Traduções
więź [kontakt] соглаше́ние (n v)
powiązanie [kontakt] связь (f)
związek [kontakt] m общество (nt)
łączność [kontakt] f коммуникация (f)
kontakt [kontakt] m розетка (f)
wymiana [komunikacja] f обмен (m)
porozumienie [komunikacja] n согла́сие (n v)
komunikacja [komunikacja] f коммуникация (f)