Obteve 9 resultados para o termo de pesquisa stowarzyszenie
PL Polonês PT Português
stowarzyszenie (n) [company] {n} corporação (n) {f} [company]
stowarzyszenie (n) [group of persons who meet from time to time to engage in a common interest] {n} grupo (n) {m} [group of persons who meet from time to time to engage in a common interest]
stowarzyszenie (n) [group of persons who meet from time to time to engage in a common interest] {n} associação (n) {f} [group of persons who meet from time to time to engage in a common interest]
stowarzyszenie (n) [group of persons who meet from time to time to engage in a common interest] {n} sociedade (n) {f} [group of persons who meet from time to time to engage in a common interest]
stowarzyszenie (n v) [association of members] {n} clube (n v) {m} [association of members]
PL Polonês PT Português
stowarzyszenie (n) [group of women or girls associated for a common purpose] {n} irmandade (n) {f} [group of women or girls associated for a common purpose]
stowarzyszenie (n) [group of persons who meet from time to time to engage in a common interest] {n} agremiação (n) [group of persons who meet from time to time to engage in a common interest]
stowarzyszenie (n) [group of persons who meet from time to time to engage in a common interest] {n} grêmio (n) [group of persons who meet from time to time to engage in a common interest]
stowarzyszenie {n} associações

Traduções de Polonês Português

PL Sinónimos de stowarzyszenie PT Traduções
organizacja [klub] f организация (f)
klub [klub] m клуб (m)
federacja [związek] f федера́ция (n adj)
związek [związek] m общество (nt)
bractwo [organizacja] бра́тство (n)
instytucja [organizacja] f институт (m)
spółka [towarzystwo] f корпора́ция (n)
towarzystwo [towarzystwo] m о́бщество (n)
zjednoczenie [zrzeszenie] n объединение (nt)