Português Polonês
relatório raport
Relatório Brundtland Komisja Brundtland
Relatório Stern Raport Sterna
relatórios de ambiente raport dotyczący stanu środowiska
relatórios do estado do ambiente raport o stanie środowiska
relatórios para o governo raport ministerialny
relatórios parlamentares raport parlmentarny
Relação Relacja
Relação binária Relacja
relação calor-energia wydajność ciepła
relação causa-efeito związek przyczynowo-skutkowy
relação de equivalência relacja równoważności
relação dose-efeito zależność dawka-skutek
relação sexual stosunek płciowy
Relação sexual humana Stosunek płciowy
relações ambientais internacionais stosunki międzynarodowe w zakresie ochrony środowiska
relações de trabalho stosunki pracy
relações económicas externas międzynarodowe stosunki gospodarcze
relações Este-Oeste stosunki Wschód-Zachód
relações inter-raças związki międzyrasowe
relações internacionais stosunki międzynarodowe
relações monetárias stosunki walutowe
relações Norte-Sul relacje Północ-Południe
relações públicas stosunki między daną organizacją a ludnością
relações saúde-ambiente zależność stan środowiska-zdrowie ludzi
Release Cykl życia programu
Relecq-Kerhuon Relecq-Kerhuon
reles tandetny
relevo rzeźba terenu
relicário miejsce
religiosidade religijność
religioso religijny
religião religia
Religião abraâmica Religie abrahamowe
Religião na Roma Antiga Religia starożytnego Rzymu
Religiões afro-brasileiras Religie afroamerykańskie
Relizane Prowincja Relizane
ReLoad Reload
relojoeiro zegarmistrz
relutante niechętny
relutância niechęć
reluzente błyszczący
reluzir błyszczeć
relva siano
relvado trawnik
relvados trawniki
relvados secos suchy trawnik
relâmpago błyskawica
relé przekaźnik
relógio zegar
Relógio atômico Zegar atomowy
relógio de bolso zegarek
relógio de pulso zegarek
Relógio de quartzo Zegar kwarcowy
relógio de sol zegar słoneczny
Relógio de xadrez Zegar szachowy
relógio do sol zegar słoneczny
relógio solar zegar słoneczny
Rem Koolhaas Rem Koolhaas
remada wiosłowanie
remake remake
remanescente istniejący
remar wiosłować
Remaufens Remaufens
Rembrandt Rembrandt
Remchingen Remchingen
remediar naprawiać
Remedios Varo Remedios Varo
remela katar
remendar cerować
remetente nadawca
Remich Kanton Remich
Remington Steele Remington Steele
Remipedia Łopatonogi
remo wioślarstwo
Remo John Lupin Remus Lupin
remobilização de poluentes wtórne uruchamianie zanieczyszczeń